FULL | Giờ vàng thể thao | 02/12/2022 | Bóng đá và những cảm xúc của World Cup