FULL | Giờ vàng thể thao | 16/12/2022 | Những phút thiên tài của Messi