FULL | Giờ vàng thể thao | 17/3/2023 | "Siêu anh hùng" Erling Haaland