Giờ vàng thể thao | 13/01/2023 | S-Race 2022 - Giải đấu thể thao học đường đặc biệt