Giờ vàng thể thao 23/12/2022: World Cup 2022 - người hùng - những giới hạn mới & bài học thành bại